Bramy przeciwpożarowe

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE NOVOFERM T30 oraz T60 JEDNO LUB
DWUSKRZYDŁOWE WYKONANE W KONSTRUKCJI PANELOWEJ

  • Bramy przesuwne są to zamknięcia przeciwpożarowe, które mają na celu niedopuszczenie do przedostania się ognia przez otwory ścienne. Możliwe są do wbudowania we wszystkich warunkach budowlanych.
  • Płyta bram wykonana jest z ocynkowanej, maszynowo specjalnie przygotowanej cienkiej blachy o grubości
    1,0 mm z izolacją przeciwpożarową.
  • W przypadku bram typu SKE płyta została złożona z pojedynczych elementów (paneli) o ostatecznej wysokości bramy, przy czym powierzchnia paneli została wyrównana poziomo poprzez sklejenie oblicówki blaszanej z izolacją przeciwpożarową.
  • Każdy rodzaj konstrukcji urządzeń zamykających bram przeciwpożarowych jest testowany przez właściwy urząd zgodnie z DIN 4102 i zostaje dopuszczony do użytku przez nadzór budowlany decyzją Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie.
  • Bramy przeciwpożarowe posiadają Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3922/99, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasyfikacja Ogniowa Zakładu Badań Ogniowych NP-1016/A/98, Klasa ogniowa F 0,5 (El 30, E 45) i F 1,0 (El 60, E 90).